ספציפית

ספציפית
adv. specifically

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • ספציפית — adv. במפורש, מפורשות, בייחוד, במיוחד, בצורה אופייני …   אוצר עברית

 • שכתב — 1 v. לכתוב מחדש, לנסח אחרת, לתקן, להגיה; לשנות, לסלף, לעוות, לסרס, להרחיק מהאמת, להתאים לאידיאולוגיה ספציפית, לתת פרשנות שקרי 2 v. נכתב מחדש, נוסח אחרת, תוקן, הוגה; שונה, סולף, עוות, סורס, הותאם לאידיאולוגיה ספציפית, קיבל פרשנות שקרי …   אוצר עברית

 • ביצוע בעין — סעד של הוצאה לפועל של התחייבות ספציפית {{}} …   אוצר עברית

 • הכחשה מפורשת — שלילה ספציפית וברורה, כפירה חד משמעית {{}} …   אוצר עברית

 • הלוואה לעסקה — הלוואה שנועדה לשמש למטרה ספציפית {{}} …   אוצר עברית

 • הצעת עבודה — הצעה ספציפית לעבודה במקום מסוים {{}} …   אוצר עברית

 • התחייבות מפורשת — התחייבות ברורה וחד משמעית, התחייבות ספציפית {{}} …   אוצר עברית

 • ועדת אד הוק — ועדה שנתמנתה לטיפול בסוגיה ספציפית {{}} …   אוצר עברית

 • חבילת תכנה — תכנית המיועדת לביצוע משימה ספציפית והכוללת תיעוד מלא {{}} …   אוצר עברית

 • חברה למטרה חד פעמית — חברה הפועלת במשך זמן קצר לשם השגת תכלית ספציפית {{}} …   אוצר עברית

 • חילון — הפיכה מדתי לחילוני, הסרת היסוד הדתי; תופעה בה חברה ספציפית נהיית יותר חילוני …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”